مفتخریم میزبان شما در کافه رستوران سنسو هستیم
مدت زمان استفاده از میز دو ساعت میباشد
senso_restaurant
کافه
رستوران
بازگشت به منوی رستوران سنسو یاسر